subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen


een subsidie aanvragen

Heeft u een mooi cultureel en/of maatschappelijk initiatief in Ulvenhout maar komt u net dat beetje financiële ondersteuning te kort om het initiatief te realiseren dan kunt u een verzoek indienen voor ondersteuning. Aanvragen worden ieder jaar in april en oktober beoordeeld. Uw aanvraag dient daarmee respectievelijk vóór 1 april of vóór 1 oktober binnen te zijn.


Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt afgewogen:

het cultureel en/of maatschappelijk karakter;

de binding met Ulvenhout, dit is een vereiste;

de mate van eigen (financiële) inbreng;

of de startdatum van het initiatief nà een eventuele subsidie toekenning ligt.


de procedure om een subsidie aan te vragen

Onderstaande stappen worden doorlopen bij een subsidie aanvraag. Begin met stap 1.

de aanvrager zendt een brief of e-mail naar het secretariaat, met vermelding waarvoor de aanvraag dient;

de secretaris van de Stichting stuurt een ontvangstbevestiging en een aanvraagformulier naar de aanvrager;

het aanvraagformulier dient, ingevuld door de aanvrager, naar de secretaris te worden gezonden;

dit aanvraagformulier dient vóór 1 april of vóór 1 oktober binnen zijn;

de gegevens van de aanvrager worden beoordeeld door de secretaris. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de aanvraag worden behandeld;

de resultaten van de beoordeling worden schriftelijk aan de aanvrager gemeld;

de penningmeester zal bij positieve beoordeling door het bestuur de afgesproken bijdrage overmaken naar de betreffende aanvrager;

alle toekenningen binnen een bepaald jaar worden op een overzichtslijst 'gesteunde initiatieven' weergegeven;

u maakt bij uitingen rondom uw initiatief op gepaste wijze bekend dat u steun heeft ontvangen van Cultuurfonds 't Hofflandt.

Contact

Naast het persoonlijk aanspreken van de bestuursleden is de Stichting bereikbaar via:


adres secretariaat: Grimhuijsenhof 32, 4851 AS  Ulvenhout

e-mail: secretariaat@cultuurfondsthofflandt.nl

telefoon: 076 5 61 32 72


KvK: 41102699

ANBI: 0036.43.700

rekening nummer: NL69 RABO 011.67.55.482